Potrebujete na stavbu zimnej záhrady stavebné povolenie?

Máte postavený rodinný dom a rozhodli ste sa zveľadiť ho zimnou záhradou? Okolie si totiž treba užívať za každého počasia a na takejto prístavbe sa viete venovať koníčkom a relaxu aj v mrazoch. Narazili ste ale na byrokratickú prekážku. Je na takýto projekt potrebné stavebné povolenie? Dozviete sa v texte.

Vo väčšine prípadov stačí ohlásenie drobnej stavby

Prvou otázkou, na ktorú si budete musieť odpovedať je: aká veľká bude moja zimná záhrada? Práve od odpovede závisí aj to, či potrebujete povolenie alebo stačí stavbu ohlásiť.

Pozrime sa na to, čo hovorí Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 50/1976, alebo tzv. stavebný zákon:

 • prízemné stavby, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 metrov alebo
 • podzemné stavby, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 metra

považujú sa za drobné stavby, pri ktorých stačí ohlásenie a nie je potrebné stavebné povolenie.

V tejto krátkej definícii teda máte odpoveď na otázku z nadpisu tohto článku. Ak je vaša zimná záhrada drobnou stavbou, ktorá je len doplnkom k už realizovanému projektu, nepotrebujete oficiálne povolenie, ale za to máte ohlasovaciu povinnosť na miestne príslušnom stavebnom úrade. 

Čo je potrebné k ohláseniu drobnej stavby?

Aj tento proces má však svoju sprievodnú byrokraciu. Nestačí zavolať na stavebný úrad a oznámiť pracovníčke, že idete stavať zimnú záhradu a tým považovať záležitosť za uzavretú. Je potrebné dodržať určitý postup a doložiť prílohy.

Konkrétne potrebujete k ohláseniu doložiť:

 • list vlastníctva nehnuteľnosti
 • jednoduchý technický opis
 • jednoduchý situačný výkres
 • súhlas vlastníkov okolitých nehnuteľností, ak tieto budú výstavbou dotknuté (napr. presahom, postavením do výhľadu a podobne)
 • vyhlásenie stavebného dozoru, resp. kvalifikovanej osoby, že zabezpečí odborné vedenie stavby, ak je uskutočňovaná svojpomocou

Samotné ohlásenie drobnej stavby obsahuje:

 • osobné údaje navrhovateľa (väčšinou vlastníka nehnuteľnosti)
 • označenie stavby vrátane parcely a katastrálneho územia
 • druh, účel a rozsah ohlasovanej stavby
 • predpokladaný dátum ukončenia stavby
 • spôsob realizácie stavby (svojpomocne či dodávateľsky)
 • údaje projektanta
 • a podpis

Na záver je potrebné podotknúť, že zimnú záhradu môžete stavať až vtedy, keď vám stavebný úrad doručí rozhodnutie, resp. potvrdenie o prijatí ohlásenia bez toho, aby vzniesol nejaké námietky. Ak by ste začali stavať bez toho, dopustili by ste sa porušenia stavebného zákona, alebo, ináč povedané, stavali by ste načierno

Zdielať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *